Contact:

hollanderwijk.com@gmail.comTelefoonnummers:

Meldpunt overlast: 14 058

Milieucontrole:       14 058

Wijkagent:       0900-8844

Elkien:             0900-9309

Alarm:                         112

't Hollanderhuuske

Nieuwe Hollanderdijk 63

058−2139687


Bestuur

Wietse Rinsma, voorzitter

Nw Hollanderdijk 61,  06-41 96 87 54


Doeke Brouwer, penningmeester

Postbus 8501, 8903 KM Lwd,  06-43 75 53 11


(vacant), secretaris


Jurjen Langendijk, bestuurslid

Hollanderdijk 62.

212 59 09


Emiel van der Laag, bestuurslid


Beheer huuske/coördinatie bar/sleuteladres

Harm en Gerda van Houten

Nw. Hollanderdijk 49, 212 62 72