Telefoonnummers:


Meldpunt overlast: 14 058

Milieucontrole:       14 058

Wijkagent:       0900-8844

Elkien:             0900-9309

Alarm:                         112

Advertentietarieven Hollanderwijkkrant

De buurtkrant De Hollanderwijkkrant is een uitgave van de buurtvereniging Hollanderwijk en

verschijnt gratis 5x per jaar in een oplage van ruim 700 exemplaren op A5-formaat. Elk nummer

verschijnt in de derde of vierde week van de maanden februari, april, juni, oktober en december.

In de zomerperiode is er een vakantieperiode van 2 maanden.

De tarieven per uitgave:

- kwart A5-formaat in zwart-wit 6 euro

- half A5-formaat in zwart-wit 12 ‘

- volledig A5-formaat in zwart-wit 24 ‘

Kleuradvertenties

Ook is er een mogelijkheid voor een full-colourpagina: 100 euro per uitgave

Abonnement

Het is mogelijk om een contract op jaarbasis af te sluiten. De mogelijkheden zijn dan:

- 5x kwart A5-formaat: 30 euro op jaarbasis(o.j.)

- 5x half A5-formaat: 60 euro o.j.

- 5x volledig A5-formaat: 140 euro o.j.

Als u een jaarcontract wilt, gaat dit bij voorkeur in het nieuwe jaar in bij de uitgave van februari.

Maar later beginnen met adverteren kan wel.U zegt een contract op per 1 december van het

lopende jaar. U krijgt achteraf een rekening van onze penningmeester. Kleine aanpassingen

aan een advertentie zijn gratis. Voor grotere veranderingen of zelfs een nieuwe opzet kunnen

kosten in rekening gebracht worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Lusanne Woltjer

058-2139272, Nieuwe Hollanderdijk 3a. info@muzevormgeving.nl

Contactpersoon: Frank Roffel/Hollanderstraat 4, 8932 EW Leeuwarden, 058-2122298, e-mail:

frank.roffel@chello.nl

U stuurt uw advertentietekst naar: STIP STENCILWERK-Paul Pasveer.

Nieuwe Hollanderdijk 9, 8932 ES Leeuwarden, 058-2130823, e-mail: info@stipwerk.nl, website:

www.stipwerk.nl Uw advertentie dient bij hem binnen te zijn vóór de deadline. Die staat

achter op het boekje.