Contact:

hollanderwijk.com@gmail.comTelefoonnummers:

Meldpunt overlast: 14 058

Milieucontrole:       14 058

Wijkagent:       0900-8844

Elkien:             0900-9309

Alarm:                         112

Advertentietarieven Hollanderwijkkrant

De buurtkrant De Hollanderwijkkrant is een uitgave van de buurtvereniging Hollanderwijk en

verschijnt gratis 5x per jaar in een oplage van ruim 720 exemplaren op A5-formaat. Elk nummer

verschijnt in de derde of vierde week van de maanden februari, april, juni, oktober en december.


De tarieven per uitgave:

- kwart A5-formaat in zwart-wit €6,00

- half A5-formaat in zwart-wit €12,00

- volledig A5-formaat in zwart-wit €24,00

Kleuradvertenties

Ook is er een mogelijkheid voor een full-colourpagina: 60 euro per uitgave

Abonnement

Het is mogelijk om een contract op jaarbasis af te sluiten. De mogelijkheden zijn dan:

- 5x kwart A5-formaat: 30 euro per jaar

- 5x half A5-formaat: 60 euro per jaar.

- 5x volledig A5-formaat: 140 euro per jaar

Als u een jaarcontract wilt, gaat dit bij voorkeur in het nieuwe jaar in bij de uitgave van februari.

Maar later beginnen met adverteren kan natuurlijk ook. U zegt een contract op per 1 december van het

lopende jaar. U krijgt achteraf een rekening van onze penningmeester. Kleine aanpassingen

aan een advertentie zijn gratis. Voor grotere veranderingen of zelfs een nieuwe opzet kunnen

kosten in rekening gebracht worden.

Als u voor een heel jaar adverteert dan stellen we u in de gelegenheid om kosteloos een advertorial te plaatsen ter grootte van 1 hele pagina. Dat is een mooie gelegenheid om uw bedrijf of activiteiten te presenteren aan onze lezers. U kunt dan de inhoud toespitsen op de Hollanderwijk.


Contactpersoon: Paul Pasveer, 058-2130823, e-mail: hollanderwijkkrant@gmail.com

U stuurt uw advertentietekst naar: STIP STENCILWERK, Paul Pasveer, hollanderwijkkrant@gmail.com.

Nieuwe Hollanderdijk 9, 8932 ES Leeuwarden, 058-2130823

Uw advertentie dient bij hem binnen te zijn vóór de deadline. Die staat achter in het boekje.