Telefoonnummers:


Meldpunt overlast: 14 058

Milieucontrole:       14 058

Wijkagent:       0900-8844

Elkien:             0900-9309

Alarm:                         112

HWKant0620D

Data wijkkrant:

Deadline: 18 september 2020

Verschijnt: half oktober 2020

Klik op de wijkkrant om hem online te lezen.

U kunt hem dan ook downloaden in PDF

en dan bv op een tablet of iPad lezen.