Contact:

hollanderwijk.com@gmail.com



Telefoonnummers:

Meldpunt overlast: 14 058

Milieucontrole:       14 058

Wijkagent:       0900-8844

Elkien:             0900-9309

Alarm:                         112

Pagina's van HWKant0622i

Data wijkkrant:

Deadline: 14 september 2022

Verschijnt: half oktober 2022

Klik op de wijkkrant om hem online te lezen.

U kunt hem dan ook downloaden in PDF

en dan bv op een tablet of iPad lezen.