Contact:

Formulier

e-mailTelefoonnummers:

Meldpunt overlast: 14 058

Milieucontrole:       14 058

Wijkagent:       0900-8844

Elkien:             0900-9309

Alarm:                         112

Biljartclubs

Albert Reen

Bingo‚ąícommissie

Gerda van Houten

Nw. Hollanderdijk 49, 058-212 62 72


Kinderclub

Gerda van Houten

Nw. Hollanderdijk 49, 058-212 62 72


Klaverjasclub

Jack Melein

Ritsumasyl 3, Deinum, tot 18u. 058-212 63 35

na 18u. 215 42 82


Tafeltennisclub

Mieke Kwebeman


Ouderenactiviteit

Dries Minnema

Wijnhornsterstraat 62, 058-213 81 91
Oud papier inzameling

(vacant)


Hobbyclub

Gerda van Houten

Nw. Hollanderdijk 49, 058-212 62 72

Vrouwenclub

Mevr. de Bruin

Eekhofstraat 1, 058-212 81 67


Vogelwerkgroep

Antoon Groenewoud

2165771


Redactie Hollanderwijkkrant

Paul Pasveer (STIP)

Nieuwe Hollanderdijk 9,  058-2130823

De Activiteiten in de Hollanderwijk