Contact:

Formulier

e-mailTelefoonnummers:

Meldpunt overlast: 14 058

Milieucontrole:       14 058

Wijkagent:       0900-8844

Elkien:             0900-9309

Alarm:                         112

't Hollanderhuuske

Nieuwe Hollanderdijk 63

058−2139687


Bestuur

Wietse Rinsma, voorzitter

Nw Hollanderdijk 61,  06-41 96 87 54

buurtvereniginghollanderwijk@hotmail.com


Paul Rinsma, penningmeester


Gerda van Houten, secretaris


Emiel van der Laag, bestuurslid


Beheer huuske/coördinatie bar/sleuteladres

Harm en Gerda van Houten

Nw. Hollanderdijk 49, 212 62 72