Contact:

Formulier

e-mailTelefoonnummers:

Meldpunt overlast: 14 058

Milieucontrole:       14 058

Wijkagent:       0900-8844

Elkien:             0900-9309

Alarm:                         112

• WIJKPANEL HUIZUM-WEST


Secretariaat:

Nieuwe Hollanderdijk 63

8932 ET Leeuwarden

058-212474

info@wijkpanelhuizumwest.nl
MELDPUNT OVERLAST:


Algemeen telefoonnummer van de Gemeente Leeuwarden: 14058 of 058-2338833


Vragen naar meldpunt overlast voor Klachten over ´structurele' sociale overlast.
GEESTELIJKE HULPVERLENING:


Telefonische Hulpdienst Friesland

058-  2132000
• DOKTERSWACHT FRIESLAND:


Alleen bellen in geval van nood.


Bij levensbedreigende situaties bellen met 112


In de andere gevallen `s avonds, `s nachts, in het weekeinde en op feestdagen dag en nacht bellen met de dokterswacht:  0900  112 7 112

Handige adressen en nummers